Blackberry KeyOne quốc tế

Liên hệ

Bản quốc tế đừng so sánh hàng Lock Sprint

Bản Ram 3GB bộ nhợ 32GB

Giá trên chỉ có máy trần

[X]